Ελληνική μυθολογία

 

Ελληνική Μυθολογία (1960)

Ελληνική μυθολογία.
Εκδόσεις Τ. Δρακόπουλου, 1960

Τ ο βιβλίο αυτό από το 1960 είναι το πρώτο συγγραφικό έργο του Αντρέα Γεωργίου Ξυφτίλη. Αποτελεί όμως και τη πρώτη έκδοση μη μεταφρασμένης Ελληνικής Μυθολογίας στη δημοτική γλώσσα.

Διαθέσιμα αντίτυπα στο online www.oldbooks.com: Ελληνική Μυθολογία